MKS SŁAWKÓW

Aktualności

PRZED SEZONEM 2018-2019

Szanowni sympatycy piłki nożnej,
Wszyscy zainteresowani losem

MKS Sławków

 

Jak wiadomo od marca 2018 roku toczy się wobec „MKS’u Sławków” postępowanie administracyjne. Niestety przedłuża się – mimo wstępnych informacji, że powinno zakończyć się w czerwcu. Sprawą MKS’u Sławków zajmuje się Rzecznik Finansów Publicznych. To jego opinia implikować będzie dalsze decyzje wobec klubu, jakie może podjąć Burmistrz Sławkowa. To są konsekwencje sytuacji jaka zaistniała w lutym i marcu br., kiedy stało się jasne, że w rozliczeniu dotacji za ubiegły rok otrzymanej z Urzędu Miasta w wyniku umowy na realizację zadania publicznego stwierdzono uchybienia. To oraz błędy formalne w ofercie klubu przy postępowaniu konkursowym na rok 2018-ty, w istocie wpłynęło na decyzję o nieprzyznaniu dotacji celowej dla MKS’u . Przed Stowarzyszeniem jakim jest MKS Sławków –  stanęło wiec widmo zwrotu części, lub całości przydzielonych funduszy za ubiegły rok. Klub stracił finansowe podstawy działalności. Czekamy na rozstrzygniecie.

Istotne będzie zasadnicze stwierdzenie – CZY MKS ZREALIZOWAŁ zadanie publiczne? Stanowiska gremiów kontrolnych – na dzień 17 lipca 2018r. – nie są znane. Trudno więc – jak na razie – cokolwiek postanowić i zarysować jakąkolwiek przyszłość MKS’u jako organizacji społecznej. Ostatnie zebranie członków Zarządu w liczbie pozwalającej na podjęcie wiążących decyzji np. o losie drużyn różnych grup wiekowych miało miejsce w marcu. Udało się wtedy – w porozumieniu z UM i OZPN w Sosnowcu – w oparciu o stosowną zgodę – przekazać tymczasowo drużyny trampkarzy i juniorów pod pieczę UKS’u (który otrzymał stosowną dotację z UM w Sławkowie na prowadzenie tych zespołów). Z rozgrywek A-klasy wycofano na wiosnę drużynę seniorów, co pozwoliło niektórym zawodnikom – na zasadzie wypożyczenia czasowego – znaleźć jeszcze inny klub.

Wypada poinformować, że zarówno Stowarzyszenie UKS jak i Stowarzyszenie MKS, który formalnie przecież istnieje nadal, zgodnie z terminarzem rozgrywek nowego sezonu 2018-2019 – zgłosiły do władz OZPN Sosnowiec możliwość startu drużyn w odpowiednich klasach rozgrywkowych. To pozwala w praktyce zachować ciągłość pracy wychowawczo-szkoleniowej młodzieży i nie przekreśla możliwości odtworzenia drużyny seniorskiej. Nadal istnieje bowiem możliwość tymczasowego użyczenia zgody na dotychczasowych zasadach funkcjonowania drużyn (w tym seniorskiej) pod pieczą UKS’u. Trudno spodziewać się, że gdy trwa postępowanie administracyjne, że jakakolwiek dotacja z miasta adresowana byłaby dla MKS’u. To kwestia zaufania o jakim w tych okolicznościach trudno mówić. Można natomiast zapytać, czy MKS Sławków ma jakąkolwiek przyszłość. Bo to, że znalazł się w tarapatach i kiepsko wygrzebać się z problemów – jest niestety oczywiste. Czas na podjecie decyzji – wiążących co do przyszłości MKS’u (nie tylko) – oczywiście kurczy się bardzo szybko. Mają tego świadomość nieliczni już chyba zapaleńcy.

Trzeba też zrozumieć, że możliwości działania – w tych okolicznościach – przynajmniej części zarządu MKS’u – są niezwykle ograniczone i obarczone problemami, z jakimi borykał się klub pod koniec ubiegłego roku. Stwierdzić można jednoznacznie, że na przełomie roku 2017/18 – ujawniła się niemoc organizacyjna i decyzyjna Zarządu MKS’u. Dlatego też brak – jak na razie jasnej koncepcji co do przyszłości piłki nożnej w Sławkowie pod szyldem MKS’u. Do członków zarządu dotarły opinie, że wiele osób postuluje by klub MKS się rozwiązał.

Wydaje się jednak, że rozwiązanie MKS’u, nie rozwiązuje problemu. Zdaniem części działaczy – byłaby to decyzja „na teraz” po prostu przedwczesna. W zaistniałych okolicznościach, cześć działaczy wycofało się wprawdzie już z prac składając stosowne oświadczenia. Chętnych na ich miejsce – po prostu brak! Z drugiej strony trudno się dziwić takim postawom. Wiadomo, że „odium uchybień” odbiera chęć angażowania się w społeczną działalność. Nie trudno dojść do wniosku, że stanowisko wobec Zarządu sprowadza się do formuły niemożności udzielenia absolutorium za rok 2017. To jednak musi dokonać się formalnie podczas Walnego (być może Nadzwyczajnego) Zebrania członków MKS’u. Na razie – nie znając formalnych decyzji postępowania administracyjnego – zwoływanie takiego forum – wydaje się bezzasadne. Im wcześniej więc dowiemy się jakie jest ostateczne stanowisko wynikające z odpowiednich ustaleń służb Regionalnej Izby Obrachunkowej – tym łatwiej można będzie wytyczyć kolejne kroki co do przyszłości Klubu. Stwierdzić trzeba więc, że Stowarzyszenie MKS Sławków – jest w tej chwili pozbawione w praktyce możliwości działania. Byt jest „iluzoryczny”.

Czy stan niepewności potrwa dłużej? Trudno powiedzieć. Na razie wszelkie decyzje – mają charakter tymczasowych rozwiązań w duchu by nie pogarszać sytuacji. Celem nadrzędnym jest udział w rozgrywkach – zwłaszcza młodzieżowych drużyn. Czy uda się stworzyć warunki do udziału w rozgrywkach piłkarskich drużyny seniorskiej – to okaże się w kilku najbliższych tygodniach. Składa się na to zbieg wielu okoliczności i koncepcji na jakie obecny zarząd MKS’u nie ma po prostu wpływu.

Członkowie Zarządu
Grzegorz Adamczyk
Wojciech Pacula

P.S. Czytaj także na stronie www.slawkow.plUKS utworzy drużynę seniorów?