MKS SŁAWKÓW

Aktualności

MKS BEZ DOTACJI

Szanowni sympatycy Klubu.

W miniony weekend na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta zaprezentowano dokument MKS bez dostacji?

Od kilku tygodni między Zarządem Klubu a Urzędem Miasta trwa dialog w postaci wymiany dokumentów, co wynika z odrzucenia oferty MKS na realizację stosownego zadania publicznego. Z chwilą gdy do wiadomości publicznej dociera stanowisko Urzędu Miasta nie sposób nie odnieść się do tego faktu.

Z całą pewnością przyznajemy, że treści zawarte w stanowisku Urzędu Miasta są w zdecydowanej większości odpowiadające zaistniałej sytuacji. Członkowie Zarządu mają wypracowane stanowisko by obronić los przynajmniej drużyn młodzieżowych. Żeby tak się mogło stać niezbędny jest nowy konkurs dotacyjny.

Trudno spodziewać się, że MKS szybko odbuduje utracone zaufanie. Niemniej jednak akcentujemy wolę rozwiązania problemu na zasadzie wzajemnych ustaleń co do losu klubu i udziału w nowym konkursie ofert. To z kolei zależy od dobrej woli władzy samorządowej.

Pragniemy zauważyć, że drobne nieścisłości znalazły się jednak w publikacji MKS bez dotacji.

Drużyna seniorów jesienią uplasowała się w tabeli na 11 miejscu na 16 zespołów. W poprzedniej rundzie oddaliśmy tylko jeden mecz walkowerem. A oto lista zawodników z legitymacją MKS’u, którzy mają sławkowski rodowód. Znane są opinie, że za mało Sławkowiaków grało w pierwszej drużynie. Nie pokrywa się to z rzeczywistością.

Lista zawodników ze Sławkowa zgłoszona do rozgrywek w sezonie 2017/2018
1 Bigaj Miłosz
2 Bruś Krzysztof
3 Dynerowicz Marek
4 Jadczyk Tomasz
5 Janeczek Filip
6 Kamiński Mateusz
7 Kozicki Jakub
8 Majchrzak Mateusz
9 Musialski Igor
10 Pacula Maciej
11 Sabuda Samuel + wychowanek Mróz Hubert rocznik 2001 od 2009 w klubie

Dwóch zawodników rocznika 2001 którzy występowali w seniorach w poprzednim sezonie
przeszło do Akademii Zagłębia Sosnowiec.

Zdecydowaliśmy się na przedruk oficjalnych stanowisk zainteresowanych stron na oficjalnym portalu MKS Sławków. Materiały poniżej.

MKS bez dotacji  http://www.slawkow.pl/mks-bez-dotacji

Miejski Klub Sportowy Sławków nie otrzymał dotacji z urzędu miasta na działalność na 2018 rok. Powodem były błędy w przygotowanej przez zarząd klubu ofercie. To jednak nie koniec kłopotów MKS. Prawdopodobnie klub będzie musiał też oddać do budżetu miasta przynajmniej część dotacji udzielonej w ubiegłym roku. Jak wynika ze skontrolowanych przez urząd dokumentów, klub nie prowadził księgowości w sposób jasno identyfikujący poszczególne wydatki. Co więcej – jak się okazało, przekazywane przez miasto transze dotacji natychmiast po ich wpłynięciu na konto klubu przelewane były na… inny rachunek bankowy. Do tej pory MKS nie wyjaśnił, kto jest właścicielem tego konta.

Sprawa wyszła na jaw przy okazji końcowego rozliczania dotacji, udzielonych przez miasto w 2017 roku organizacjom pozarządowym i klubom sportowym. MKS otrzymał w ubiegłym roku łącznie 90 tys. zł z publicznych środków na realizację zadania związanego z upowszechnianiem kultury fizycznej (ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej) wśród młodzieży i dorosłych. Zgodnie z przepisami, organizacje z pozyskanych pieniędzy muszą się rozliczyć, przedstawiając dokładne sprawozdania.

– Ponieważ dokumentacja przedłożona przez MKS zawierała braki i nieścisłości, wezwaliśmy zarząd klubu do jej uzupełnienia i złożenia wyjaśnień. Niestety, przedstawione dokumenty utwierdziły nas w przekonaniu, że klub nie prowadził prawidłowo gospodarki publicznymi środkami. Okazało się między innymi, że środki z dotacji po jej wpływie na rachunek bankowy klubu przelewane były na inne konto. Było też szereg innych uchybień. MKS Sławków jest dokładnie taką samą organizacją, jak każda inna organizacja społeczna i podlegać musi tym samym mechanizmom kontroli. Tu chodzi o pieniądze publiczne, czyli pieniądze wszystkich mieszkańców – mówi Janusz Mróz, kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych UM Sławków.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, urząd miasta wszczął właśnie postępowanie administracyjne. Pierwszym krokiem będzie wezwanie piętnastoosobowego zarządu MKS do złożenia wyjaśnień. Kolejnym być może stanie się zawiadomienie o procederze właściwych służb. Chodzi zwłaszcza o Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, która bada sprawy związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, co mogło mieć miejsce w tym przypadku. Środki przekazywane organizacji z miejskiej kasy w formie dotacji pozostają bowiem środkami publicznymi.

To nie jedyne problemy klubu. W lutym zakończyło się postępowanie związane z udzielaniem przez miasto dotacji na realizację zadań publicznych. W tym roku decyzją komisji konkursowych dotacje uzyskał Uczniowski Klub Sportowy „Sławków”, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Michałek”, Orkiestra Dęta OSP w Sławkowie i Towarzystwo Miłośników Sławkowa. Komisja odrzuciła natomiast ofertę Miejskiego Klubu Sportowego „Sławków”. – Klub złożył ofertę na inne zadanie, niż wskazane w ogłoszeniu o konkursie, na dodatek do niewłaściwego organu. Komisja, w której zasiadają też przedstawiciele organizacji społecznych, nie mogła postąpić więc inaczej, jak tylko tę ofertę odrzucić – wyjaśnia Janusz Mróz.

Co dalej z działalnością klubu? Jak podkreśla urząd, MKS Sławków jako organizacja jest podmiotem niezależnym od miasta. Posiada swój zarząd, który jest odpowiedzialny za bieżące sprawy zarządzania organizacją i komisję rewizyjną, która powinna badać działania finansowe zarządu MKS. Decyzje o dalszej działalności będą więc decyzjami zarządu i członków MKS.

Jak zaznaczają władze miasta, konieczność odzyskania od zarządu klubu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji za 2017 rok wynika z przepisów prawa. – Niestety w tej sytuacji nie mamy innego wyjścia. To środki publiczne, które muszą być bezwzględnie wydatkowane i rozliczane zgodnie z przepisami – podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. – Od początku kadencji bardzo wspieraliśmy działania MKS-u, jak również dwóch pozostałych sportowych organizacji w Sławkowie. W porównaniu do poprzedniej kadencji w zdecydowany sposób zwiększyliśmy wysokość rocznej dotacji. W wyremontowanym za ponad milion złotych budynku przy Młyńskiej 14A stworzyliśmy w 2015 roku nową siedzibę dla klubu, łącznie z pełnym węzłem sanitarnym i szatniami. Klub korzysta z niej całkowicie bezpłatnie. Niebawem zamontujemy zakupione przez urząd piłkochwyty na ogrodzeniu boiska. Mają też powstać wiaty z ławkami dla zawodników. Niezmiernie przykro mi, że działania zarządu doprowadziły do takiej sytuacji. W dalszym ciągu chcę bardzo mocno wspierać organizację sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku 2018 w Sławkowie. Dlatego uważam, że warto rozważyć, czy grupy młodzieżowe, obecnie trenujące w MKS, nie mogłyby przejść pod skrzydła UKS Sławków – mówi Rafał Adamczyk.

Poza młodzieżą w klubie grają również seniorzy. Wśród zawodników zaledwie kilku to mieszkańcy Sławkowa. Ubiegłego roku pierwsza drużyna nie może uznać za udany. Problemem jest trudność w skompletowaniu składu. Z tego powodu zdarzały się mecze przegrane przez MKS walkowerem. Co dalej? Przyszłość pierwszej drużyny leży teraz w rękach zarządu MKS.

 

Stanowisko Klubu:

Sławków, dnia 19.03.2018 r.

 

Burmistrz Miasta Sławkowa
Pan Rafał Adamczyk
ul. Rynek 1
41-260 Sławków

W odniesieniu do informacji jaka ukazała się na stronie Urzędu Miasta, Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Sławków informuje, że nie zamierza unikać odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z niezgodnego z umową rozliczenia dotacji za rok 2017. Przyznajemy, że informacja o problemach finansowych dotarła do nas pod koniec ubiegłego roku po otrzymaniu z Urzędu zawiadomienia o nie uregulowaniu zobowiązań wobec usługodawców. Po tym fakcie Zarząd zażądał od prezesa wyjaśnień i zobowiązał do uregulowania wszystkich należności. Prezes Andrzej Sewulok zapewnił, że ureguluje zobowiązania i oświadczył, że nie będzie problemów z rozliczeniem otrzymanej dotacji. Wcześniej nie było powodów, by sądzić, że tak się nie stanie bowiem nie mieliśmy informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków finansowych. Stoimy na stanowisku, żeby wyjaśnić wszystkie zakwestionowane wydatki, jednak nie do końca możemy się do tego ustosunkować nie mając czytelnej informacji co zostało podważone. Z pisma jakie otrzymaliśmy w dniu 08.03.2018 r. wynika jedynie, że zakwestionowana kwota wynosi 14,871,54 zł.
Jako zarząd wyrażamy wolę do rozwiązania powstałego problemu dla ratowania klubu przed jego upadkiem, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że problem jest bardzo poważny i kładzie cień na dotychczasową działalność wielu pokoleń społecznych działaczy naszego miasta, którzy przez 97 lat wkładali swą pracę aby młodzi mieszkańcy Sławkowa mogli uczestniczyć w rywalizacji sportowej.
Pragniemy również poinformować, że decyzja nasza o ewentualnym wycofaniu wszystkich drużyn występujących w rozgrywkach Podokręgu Sosnowiec nie wynika ze złej woli, lecz z wymogów regulaminowych. MKS jako podmiot nie posiadający odpowiednich środków finansowych na zapewnienie wszystkich niezbędnych opłat nie może uczestniczyć w żadnych rozgrywkach. Dlatego też niezbędne jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, które zadecyduje o dalszym losie klubu.